Wijkbudgetten

Wijkbudgetten

Heb je een leuk idee voor jouw buurt dat bijdraagt aan prettig en veilig wonen? Voor goede ideeën is geld beschikbaar: het wijkbudget. Je kunt hiervoor terecht bij de commissie wijkbudget.

Samen meer succes

Heb je een goed idee zorg dan eerst voor draagvlak. Wil je bijvoorbeeld meer groen in je wijk? De eerste stap is contact met buren. Want draagvlak is belangrijk.

Wijkbudget aanvragen

Motiveer je initiatief, maak een begroting en stuur deze op naar de commissie wijkbudget Boswinkel. De commissie beoordeelt of een idee aan de spelregels voldoet.

Mail naar wijkbudgettenboswinkel@gmail.com voor een aanvraagformulier.

 

 

Op www.jijmaaktdebuurt.nl/wijkbudgetten vind je nog meer voorbeelden van initiatieven, filmpjes en nieuwsberichten.

 

Voorbeelden van succesvolle initiatieven

 

Boswinkel Boulevard

 

 

Hét wijkevenement!

 

 

Opschoonactie

Handen uit de mouwen! Wekelijks maken leden van de Jeu de Boules vereniging samen met leerlingen van basisschool odbs Europa de buurt schoon.

 

 

Hinkelpad Flevolandstraat

Een groep kinderen beschilderden straattegels en maakten zo hun eigen speelgelegenheid: een hinkelpad.

Kotmanpark

Bij het Kotmanpark helpen taxushagen voor verlichting van de parkeerproblematiek.

 

Klimmuur

Er komt een klimmuur in Boswinkel. De muur van de gymzaal aan het Richard Krijcek Plaza krijgt klimgrepen. Een mooie uitdaging voor iedereen. Ook gaan jongeren en leerlingen van odbs Europa de muur beschilderen tot een mooi kunstwerk.

 

 

Sinterklaasoptocht met drumband

Elk jaar trekt Sinterklaas en zijn Pieten door de straten van Boswinkel. De drumband begeleidt de stoet en zorgt een vrolijk geheel.

 

 

Paardentram

Een prachtige rit door Boswinkel en het buitengebied met de paardentram voor de bewoner ‘op leeftijd’. Een dag met mooie herinneringen.

 

’t Ni-je Terphoes

Eetsoos, computerclub, jeugddisco, ontmoetingsgroepen; een greep uit de vele activiteiten die in ‘tNi-je Terphoes plaatsvinden.

Na jaren intensief gebruik van de keuken en ruimtes, hebben materialen en meubilair hun beste tijd gehad. Keukengereedschap en een deel van het meubilair is vervangen. ’t Ni-je Terphoes kan weer jaren mee!

Veiligheid rondom school

De ingang van het kleuterplein Europaschool is verplaatst naar de Zuidhollandlaan om de hoek. Jarenlange onveilige verkeerssituaties zijn met deze actie verbeterd.

Het was een grote ingreep: nieuwe bestrating, beplanting, bomen en struiken verplaatsen. Maar dé oplossing voor vele jaren!

 

 

Nog meer activiteiten  die door het wijkbudget mogelijk zijn gemaakt:

  • Kinderknutselmiddagen op speeltuin Boswinkel;
  • Computerclub op ‘t Ni-je Terphoes;
  • Activiteiten Team Boswinkel organiseert jaarrond activiteiten voor alle leeftijden;
  • Zumbalessen voor vrouwen en kinderen;
  • Buurtpreventie Whatsapp borden.

ook een goed idee! neem eens contact op